World's Tuff-est Plush Toys

Tuffy's - Talulah Turkey
Price: $25.99
Tuffy's Duraforce Bone
Price: $15.99